Voor wie?

Een heldere financiële planning draagt in belangrijke mate bij aan een toekomst die met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Dat kan van toepassing zijn op ondernemers, maar ook voor particulieren kan een Financieel Plan van toegevoegde waarde zijn. De toegevoegde waarde neemt toe naarmate uw financiële situatie complexer is. In principe kan er dus voor iedereen een Financieel Plan gemaakt worden, echter in meer complexe situaties zoals bij een eigen bedrijf, in een positie als directeur-grootaandeelhouder of als privépersoon met een hoog inkomen of groot vermogen is een Financieel Plan uit oogpunt van kosten-baten meer zinvol.

Dit is met name het geval bij een wijzigings- of keuzemoment in uw leven, de zogenaamde “life–events” zoals: 

  • het aangaan en/of verbreken van een relatie (samenwonen, huwelijk, geregistreerd partnerschap);
  • de geboorte van kinderen;
  • de aankoop van een woning of ander onroerend goed;
  • de start van een onderneming of bedrijfsovername;
  • de verkoop van een onderneming of bedrijfsbeëindiging
  • arbeidsongeschiktheid;
  • pensionering;
  • overlijden;

Hierbij gelden de aloude stelregels: stilstand is achteruitgang en niets doen is geen optie

Door actief werk te maken van uw financiële planning weet u wat uw perspectieven zijn en kunt u waar nodig tijdig bijsturen.

Iedere nieuwe situatie en levensfase heeft impact op de financiële positie en vooruitzichten van uzelf en de mensen om u heen: uw naasten, erfgenamen en uw eventuele zakelijke partner(s). Hierbij spelen ook fiscale aspecten en de Wet- en regelgeving vanuit de overheid mee. Deze (fiscale) regels wijzigen daarnaast ook nog eens regelmatig. Daarom is het belangrijk om de gevolgen van relevante veranderingen ook periodiek te toetsen. Dat levert voordelen en kansen op om uw financiële situatie bij te sturen en uw financiële strategie aan te passen.